O PORTALU


Portal Zavičajna digitalna knjižnica Primorsko-goranske županije uspostavljen je s ciljem omogućavanja pristupa zbirkama digitalne i digitalizirane građe pohranjene u matičnoj, Gradskoj knjižnici Rijeka i drugim narodnim i školskim knjižnicama Primorsko-goranske županije koje posjeduju ili će posjedovati takve zbirke.

Riječ je o staroj i vrijednoj baštinskoj građi značajnoj za zavičajnu povijest, kao i građi koja predmnijeva imati status kulturnog dobra.

Osim baštinskih sadržaja, dio Portala namijenjen je gradskim i općinskim glasilima jedinica lokalne i područne samouprave koje su dale suglasnost za njihovo preuzimanje i objavu, a čije tiskane inačice Gradska knjižnica Rijeka prima kao županijski obvezni primjerak u svrhu izgradnje zavičajne zbirke.

Zavičajna digitalna knjižnica Primorsko-goranske županije temelji se na kooperativnom modelu, pri čemu svaka knjižnica zastupljena na Portalu ima svoju stranicu, uz mogućnost pretraživanja cjelokupnog sadržaja repozitorija ili isključivo sadržaja obuhvaćenog digitalnom zbirkom određene knjižnice.

Zavičajna digitalna knjižnica logičan je nastavak funkcionalnog povezivanja narodnih i školskih knjižnica Primorsko-goranske županije nakon provedenog višegodišnjeg projekta njihovog umrežavanja u jedinstveni knjižnično-informacijski sustav uz stručno vodstvo i koordinaciju matične knjižnice.

Financijsku potporu uspostavi i razvoju županijske digitalne knjižnice pružili su Primorsko-goranska županija i Ministarstvo kulture i medija RH.