IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI


Općenito

Projekt Zavičajna digitalna knjižnica Primorsko-goranske županije koji se provodi u PGŽ obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019. kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na portal Zavičajna digitalna knjižnica Primorsko-goranske županije na adresi https://digitalnaknjiznicapgz.hr/.

Status usklađenosti

Mrežna stranica digitalnaknjiznicapgz.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme za pristupačnost tehnologija u javnome sektoru, EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećih razloga:

 • Pojedine slike nemaju prikladan opis
 • Sadržaj pojedinih poveznica nije dovoljno dobro opisan
 • Dio poveznica nije označen podcrtavanjem ili na drugi, dovoljno jasan način (poveznice na slikama u podnožju)
 • Nema mogućnosti isticanja poveznica pozadinskom bojom
 • Nema mogućnosti zamjene postojećeg fonta na stranici alternativnim fontom

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

Na mrežnu stranicu implementiran je izbornik pristupačnosti kojim su posjetiteljima ponuđene slijedeće opcije:

 • Promjena veličine fonta na stranici
 • Poništavanje promjene veličine fonta na stranici
 • Prikaz slika na stranici u sivim tonovima
 • Promjena kontrasta stranice uključivanjem opcija Visoki kontrast (crna pozadina i bijeli font) i Negativni kontrast (crna pozadina i žuti font).
 • Promjena pozadine opcijom Svijetla pozadina
 • Podcrtavanje poveznica
 • Povećanje čitljivosti opcijom Čitljiv font
 • Poništavanje svih odabranih opcija za pregled stranice u izvornom obliku

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti ove mrežne stranice aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje uz desni rub stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, može se odabrati jedna ili više opcija koje pomažu u pregledavanju i korištenju ove mrežne stranice.

Podizanje razine pristupačnosti

U daljnjoj nadogradnji portala Zavičajna digitalna knjižnica Primorsko-goranske županije implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 3. ožujka 2022. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Gradske knjižnice Rijeka.

Izjava je zadnji put preispitana 3. ožujka 2022.

Gradska knjižnica Rijeka kao nositelj i koordinator projekta Zavičajna digitalna knjižnica Primorsko-goranske županije redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom da o tome obavijeste Gradsku knjižnicu Rijeka. Sve upite i prijedloge vezane uz pristupačnost mrežne stranice portala korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: digitalna.pgz@gkr.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. Poveznica na mrežnu stranicu inspekcijskog nadzora nalazi se na sljedećoj adresi: https://pristupinfo.hr. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne stranice, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.