UVJETI KORIŠTENJA


Sadržaj objavljen na Portalu moguće je koristiti uz pridržavanje uvjeta koji proizlaze iz Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/2021). Sadržaji s Portala mogu se koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe, za osobnu upotrebu u svrhu obrazovnog, stručnog ili znanstvenog rada, uz poštivanje autorskih i drugih prava temeljenih na Zakonu.

Nije dopušteno kopiranje ili reproduciranje u svrhu daljnje distribucije sadržaja Portala bez privole Gradske knjižnice Rijeka, odnosno druge knjižnice o čijoj se zbirci radi.

Korisnik se obvezuje uz svaki preuzeti sadržaj s Portala navesti njegov izvor i podatak o adresi mrežnog mjesta s kojeg je sadržaj preuzet. Prava nad sadržajima objavljenim na Portalu pridržava Gradska knjižnica Rijeka i ostale knjižnice, svaka u dijelu koji se odnosi na njihove zbirke. Zaštita se odnosi i na samu bazu podataka s obzirom na izbor i raspored sadržaja na Portalu.

Ako smatrate da sadržaj objavljen na Portalu narušava Vaša autorska, odnosno srodna prava, molimo da nas kontaktirate na digitalna.pgz@gkri.hr. Ako je previdom došlo do greške takve vrste, uklonit ćemo sporni sadržaj s Portala. Svi osobni podaci korisnika prikupljeni komunikacijom preko službene kontakt adrese Portala bit će korišteni uz potpunu zaštitu privatnosti i isključivo u cilju udovoljavanja pojedinačnim zahtjevima za informacijama. Moguće promjene u politici privatnosti objavit će se na ovim stranicama. Gradska knjižnica Rijeka i ostale knjižnice čije su digitalne zbirke objavljene na Portalu nisu odgovorne za moguće slučajne, izravne ili neizravne, posljedične ili kaznene štete koje mogu nastati iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja mrežnog mjesta.

Gradska knjižnica Rijeka, u dogovoru s ostalim knjižnicama, pridržava pravo u bilo kojem trenutku promijeniti uvjete korištenja bez prethodne najave.