Lovranski list : glasilo Općine Lovran
Lovranski list : glasilo Općine Lovran