Dolazak Karla VI u Rijeku ; Smokvina, Miljenko (autor fotografija)
Dolazak Karla VI u Rijeku ; Smokvina, Miljenko (autor fotografija)