God. 1 (2017), br. 1 : Glasnik Općine Jelenje
God. 1 (2017), br. 1 : Glasnik Općine Jelenje