"Inscenacija jednog madžarskog čudovišnog procesa na Rijeci" / Car Emin, Viktor
"Inscenacija jednog madžarskog čudovišnog procesa na Rijeci" / Car Emin, Viktor