Car Edgar u sretnoj šumi : pjesmopriča o mačku Caru Edgaru koji recikliranjem spašava šumu / Nada Zidar-Bogadi ; ilustrator Marijan Mavrić
Car Edgar u sretnoj šumi : pjesmopriča o mačku Caru Edgaru koji recikliranjem spašava šumu / Nada Zidar-Bogadi ; ilustrator Marijan Mavrić