Puntarski fuoj : [glasilo Zavičajnog društva "Puntari" Punta Križa]
Puntarski fuoj : [glasilo Zavičajnog društva "Puntari" Punta Križa]