Otočki vjesnik, br. 1 .God.1, br. 1 (1979) : list SSRN općine Cres-Lošinj