Otočki vjesnik, br. 2 .God.1, br. 2 (1979) : list SSRN općine Cres-Lošinj