Otočki vjesnik, br. 3 .God.1, br. 3 (1979) : list SSRN općine Cres-Lošinj