Otočki vjesnik, br. 4 .God.1, br. 4 (1979) : list SSRN općine Cres-Lošinj