14. okrugli stol o pokretnim knjižnicama i 8. festival hrvatskih bibliobusa : Rijeka, 7. i 8. lipnja 2019.
14. okrugli stol o pokretnim knjižnicama i 8. festival hrvatskih bibliobusa : Rijeka, 7. i 8. lipnja 2019.