7. okrugli stol o pokretnim knjižnicama i 1. festival hrvatskih bibliobusa : Rijeka, 3. i 4. lipnja 2005.
7. okrugli stol o pokretnim knjižnicama i 1. festival hrvatskih bibliobusa : Rijeka, 3. i 4. lipnja 2005.